ABOUT

เราคือเพื่อนที่พร้อมจะช่วยพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพไทย ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และคอนเนกชัน จากหลากหลายฝ่ายงาน บริษัทในเครือ และพันธมิตรของธนาคารกสิกรไทย เราพร้อมจะเคียงข้างสตาร์ทอัพให้เติบโตในโลกธุรกิจอย่างก้าวไกลและยั่งยืน

ความช่วยเหลือจากเรา

Scalability

ส่งเสริมในการขยายฐานธุรกิจ ฐานลูกค้า เงินลงทุน และโอกาสเติบโตไปต่างประเทศ ด้วยกลุ่มลูกค้า และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย

Solution

ความร่วมมือเพื่อหาโซลูชั่นในด้านต่างๆ ที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการของลูกค้าของสตาร์ทอัพ เช่น โซลูชั่นการรับชำระเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โซลูชั่นเพื่อต่อยอดเซอร์วิสในปัจจุบัน รวมถึงโอกาสเข้าถึงและทดลองนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

Knowledge

แลกเปลี่ยนความรู้และให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมายข้อบังคับ การตลาด ความรู้เชิงลึกด้านเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการองค์กร

Connection

ร่วมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายในการหาโอกาสและต่อยอดการทำธุรกิจ

โครงการจะมีอะไรบ้าง?

Seminar & Events

ทั้งแบบเปิดรับผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วม และ แบบกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะให้กับ KATALYST คอมมูนิตี้

WIN-WIN Partnership

ร่วมกันสร้างสรรค์ นวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ เพื่อนำเข้าสู่ตลาดไปพร้อมกัน

Workshop

ให้คำปรึกษาแบบเน้นๆ จากผู้เชียวชาญ ด้านต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร

Exhibition

โอกาสร่วมออก Exhibition พร้อมกับ KATALYST ในงานต่างๆ

Seminar & Events

ทั้งแบบเปิดรับผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วม และ แบบกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะให้กับ KATALYST คอมมูนิตี้

WIN-WIN Partnership

ร่วมกันสร้างสรรค์ นวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ เพื่อนำเข้าสู่ตลาดไปพร้อมกัน

Workshop

ให้คำปรึกษาแบบเน้นๆ จากผู้เชียวชาญ ด้านต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร

Exhibition

โอกาสร่วมออก Exhibition พร้อมกับ KATALYST ในงานต่างๆ