Blog

KATALYST

Baker McKenzie พันธมิตรด้านกฎหมายที่เข้าใจชาวสตาร์ทอัพ

Jan, 2020

หากสตาร์ทอัพมีความพร้อมด้านกฎหมาย การเติบโตก็จะไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อวงการสตาร์ทอัพกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง Baker McKenzie สำนักงานกฎหมายระดับโลก จึงก้าวเข้ามาเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญ ทั้งสำหรับชาวสตาร์ทอัพโดยตรงในการให้ความรู้ และคำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาอย่างถูกต้อง และให้คำปรึกษาฝั่ง Venture capital ในการลงทุนร่วมกับสตาร์ทอัพอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นกัน

ปัจจุบัน Baker McKenzie ร่วมจับมือกับโครงการ KATALYST ในการช่วยเหลือสตาร์ทอัพในด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการปูความรู้พื้นฐานลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา Data privacy และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทาง Baker McKenzie จะมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไร คุณฉวีวรรณ เกียรติดุริยกุล ที่ปรึกษากฎหมาย และหุ้นส่วนของ Baker McKenzie จะมาแชร์ให้เราได้รู้กัน

Back